Nástroje na prelomenie hesiel sú pri SSD diskoch 100-krát rýchlejšie