Skrývání DLL knihoven v běžícím procesu s využitím struktury PEB