Featura, která má zamezit XSS utokům implementovaná v IE8 (XSS filter) může způsobit XSS útok na jinak bezpečných sajtách