Featura, která má zamezit XSS utokům implementovaná v IE8 (XSS filter) může způsobit XSS útok na jinak bezpečných sajtách

Verze pro tiskPDF verze

Další důkaz o tom, že protection tools nejsou všechno :) Více viz http://p42.us/ie8xss/Abusing_IE8s_XSS_Filters.pdf