38. konference EurOpen v Pavlově

Verze pro tiskPDF verze

38. konference je za dveřmi. Podařilo se uspokojit volání některých účastníků po místě konání na Moravě, tentokrát je to Pavlov. V Pavlově u Bednářů jsem již byl několikrát dříve. Když byl Invex na vrcholu úspěšnosti a popularity, jezdili jsme na výstavu s tím, že přenocování bude v Pavlově u pana Bednáře. Vždy se mi líbilo více v Pavlově než na samotném Invexu, asi zde byly zajímavější exponáty, které jsme ochutnávali dlouho do noci. Věřím, že kromě přednášek i vy vychutnáte atmosféru prostředí pod Pálavskými vrchy.

EurOpen

Slovo úvodem

Opusťme rychle lákadla moravských vísek a podívejme se na program, který jsme pro vás připravili. Jak jste možná mnozí zaregistrovali, na počátku února „došly“ staré dobré známé adresy protokolu IPv4. Došly je zde schválně v uvozovkách, neznamená to, že jsou vyčerpány, ale registr nejvyšší úrovně IANA už nemá co přidělovat. Snad z tohoto důvodů vás může zaujmout první den, který je věnován nástupci IPv4 – protokolu IPv6. Považovali jsme toto téma za natolik aktuální, že jsme mu věnovali celé pondělí. Jsou zde přednášky jak od poskytovatelů, komerční sféry i od akademické komunity. I když už je IPv6 za dveřmi hezkou řádku let, zdá se, že minimálně pozornost mu musíme věnovat.
A večer vás čeká nostalgické vzpomínání.

V úterý nás čeká blok přednášek počínaje opensource produktem REDIS a konče bezpečnostním pohledem Petra Břehovského. Všichni přednášející jsou mezi naší komunitou dobře známí a témata slibují zajímavé přednášky.
Poslední den je zasvěcen redakčním systémům. Většina uživatelů je již líná psát webové stránky přímo, přibývá uživatelů typu BFU (Běžný Franta Uživatel), kteří si chtějí stránky dělat sami – to vše je pole pro redakční systémy. Takže račte si vybrat.

V Pavlově u sklenky bílého se na setkání s vámi těší programový a organizační výbor a

V. Dolf Rudolf

Program

Neděle 8.5.2011

13:00 – 17:00
Tutorial: Data mining
Miroslav Skrbek

Pondělí 9.5.2011

9.00 – 9.05
Oficiální zahájení
Vladimír Rudolf

9.05 – 09.55
Historie a současnost zavádění IPv6
Pavel Satrapa

09.55 – 10.45
Tak nám došly. A co dál?
Ondřej Filip

10:45 – 11:00
Přestávka

11.00 – 11.50
IPv6 a privátní podnikové sítě
Miroslav Brzek

11:50 – 12:40
IPv6 v akademické praxi
Martin Psutka

12.40 – 14.00
Oběd

14.00 – 14.50
Infrastruktura IPv6 na otevřených systémech
Pavel Šimerda

14.50 – 15.40
IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná)
Tomáš Podermański

15:40 – 16:00
Přestávka

16:00 – 16.50
IPv6 a Telefónica O2 Czech Republic
Jakub Votava

16.50 – 17.40
Dial Telecom
?

18:00 – 19:00
Večeře

19.30 – 21.00
Vzpomínky na 8-bity
František Fuka

Úterý 10.5.2011

09:00 – 09.50
Redis aneb AK-47 post-relačních databází
Karel Minařík

09.50 – 10.40
ElasticSearch
Lukáš Vlček

10:40 - 11.00
Přestávka

11:00 – 11.50
Fuzzing
Jan Chadima

11:50 – 12:40
Příliš mnoho Internetu, aneb “Za síť čistější”.
Petr Břehovský

13:00:00
Oběd

14.00 – 19.00
Práce v sekcích

19:00
Večeře, diskuse, chat, jabber, práce v sektech

Středa 7.10. 2009

09:00 – 09.50
Drupal
Vojta Kusý

09.50 – 10.40
Java CMS
Pepa Krupička

10:40 - 11.0
Přestávka

11:00 – 11.50
Joomla
Guzuir

11:50 – 12:40
Wordpress
Radek Mach

12:40 – 12:45
Závěr
Jirka Sitera

13:00
Oběd

Tutoriál: Data mining v RapidMineru

Tutoriál představuje otevřenou platformu RapidMiner určenou pro data mining, prediktivní analýzu a podporu manažerského rozhodování, která integruje široké spektrum  algoritmů a nástrojů pro analýzu, modelování a vizualizaci dat. Po uvedení do oblasti data miningu bude vysvětlena  filosofie platformy, základní funkce a možnosti použití RapidMineru. Na příkladech si účastníci prakticky vyzkouší vytvoření projektu, sestavení schématu zpracování dat, proces zpracování dat, prezentaci výsledků a vizualizaci dat.

Miroslav Skrbek

[email protected], [email protected]

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu elektrotechnickou, kde také obhájil doktorskou práci v oblasti informatiky. Dlouhodobě pedagogicky a vědecky působil na fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze. V současné je odborným asistentem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakultě informačních  technologií ČVUT v Praze. Těžiště jeho odborného zájmu leží v oblasti Výpočetní inteligence, zejména neuronových sítí, jejich implementace, akcelerace a aplikace pro analýzu a zpracování dat.

Historie a současnost zavádění IPv6

IPv6 není žádnou převratnou novinkou - oslavilo již patnácté narozeniny, takže se s ním můžete spustit bez obav z jakýchkoli právních následků. V přednášce se podíváme na okolnosti vzniku nového internetového protokolu, jeho vývoj, klíčové vlastnosti, aktuální stav a perspektivy pro blízkou budoucnost. Pozornost bude věnována především novým přírůstkům do rodiny specifikací kolem IPv6.

Pavel Satrapa - [email protected]
Technická univerzita v Liberci
Přednáší počítačové sítě a některá další témata na Technické univerzitě v Liberci. IPv6 se věnuje prakticky od doby jeho vzniku, publikoval o něm dvě knihy a dlouhou řadu článků. Dlouhodobě je angažován ve sdružení CESNET, v současné době je členem představenstva a také členem vedení pracovní skupiny CESNETu pro IPv6.

IPv6 a privátní podnikové sítě

Okamžik,kdy dojde k úplnému vyčerpání rozsahu IPv4 adres se rychle přiblížil a proto se téma implementace protokolu IPv6 v privátních podnikových sítích stává velice aktuální. Jak se k tomuto problému staví státní a veřejná správa ČR? Jak se na zavádění protokolu IPv6 ve svých sítí dívá podniková sféra? Tato přednáška shrne současný stav zavádění protokolu IPv6 v privátních podnikových sítích a sítích státní správy a představí  pravděpodobné scénáře dalšího vývoje privátních IPv6 sítí.

[email protected]
Miroslav Brzek

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Oblasti komunikačních technologií se věnuje od roku 1994, poslední 3 roky pracuje pro společnost Cisco Systems v České republice, kde se zabývá zejména návrhem architektury zákaznických komunikačních sítí.

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

V příspěvku bude prezentován stav nasazení IPv6 v síti VŠB-TUO a to zejména z pohledu síťové infrastruktury. Zmíněna budou technická řešení i praktické problémy související s podporou protokolu IPv6 v rozsáhlejší univerzitní síti a to také ve vztahu ke klientským stanicím v pevných i bezdrátových sítích a fyzickým i virtualizovaným serverovým systémům.

Metropolitní 10Gbps počítačová síť VŠB obsluhuje přes 20 tisíc uživatelů, obsahuje přibližně 10 tis. pevných stanic, 250 přístupových bezdrátových bodů a téměř 600 aktivních síťových prvků.

Martin Pustka, [email protected]

Je správcem počítačové sítě VŠB-TU Ostrava a vedoucím Oddělení infrastruktury
Centra informačních technologií VŠB-TUO. Dlouhodobě se zabývá problematikou
počítačových sítí a protokolem IPv6. V rámci sdružení CESNET se podílel mj. na
nasazování IPv6 v síti CESNET2.

Infrastruktura IPv6 na otevřených systémech

Internet odjakživa stojí na otevřené spolupráci mnoha lidí. Je přirozené, že v síťové infrastruktuře má velké místo i opensource software. Objevuje se v podobě jádra operačního systému, síťových nástrojů, serverových i klientských aplikací, ale i jako skládačka z toho všeho složená. Za poslední roky získaly prominentní místo otevřené i ne až tak otevřené produkty postavené na linuxovém jádře. Obě dvě kategorie umí nabídnout pravidelné opravy a nové vlastnosti. Jak jsou tyto produkty připraveny na nově nasazovaný protokol IPv6? Na jaké praktické problémy můžete při nasazování IPv6 narazit?

Pavel Šimerda[email protected]

Nezávislý konzultant, jehož specializací jsou počítačové sítě na bázi
TCP/IP a umírněný propagátor nových technologií, otevřeného software i
otevřeného hardware. Aktivně se věnuje inovaci sítí menších
poskytovatelů připojení včetně nasazování IPv6, dynamického směrování a
dalších věcí, které drží tyto ISP v technologickém předstihu. Mimo to
programuje linuxová embedded zařízení a pořádá školení z oblasti TCP/IP,
serverů a programování.

IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná)

Již v prvotních návrzích protokolu IPv6 bylo řešení otázky bezpečnosti  stanoveno jako jeden z klíčových cílů. Požadavky kladené na bezpečnost sítí se však během 15 let vývoje protokolu IPv6 výrazně změnily. Tyto změny se ovšem do návrhů nového protokolu příliš nepromítly a IPv6 dnes přináší zcela nové bezpečnostní hrozby. Tyto navíc mnohdy mají přesah do stávající IPv4 infrastruktury. Společně s rostoucím množstvím IPv6 zařízení v sítích začínají být otázky bezpečnosti IPv6 stále více aktuální. Cílem přednášky je poukázat na některá bezpečnostní rizika, která sebou zavádění IPv6 přináší a naznačit jejich možné způsoby řešení.

[email protected]

Tomáš Podermański - pracuje jako správce metropolitní počítačové sítě vysokého učení technického v Brně. Podílí se na řešení projektů zaměřených na bezpečnost a monitoring počítačových sítí. Příležitostně se věnuje publikování v odborném tisku a je aktivním členem evropského projektu GÉAN3 v aktivitě Campus Best Practice.

IPv6 a Telefónica O2 Czech Republic

Zkušenosti s přípravou infrastruktury datové sítě a koncových služeb konvergovaného operátora na prostředí IPv6. Plány realizace koncových služeb a jejich technické řešení, koexistence IPv4 a IPv6 v nadcházejících letech a plány migrace do "pure IPv6" prostředí.  Úskalí nasazení IPv6 z pohledu technologického i z pohledu marketingového. Vývoj připravenosti jednotlivých technologií a systémů, technologické změny přímo vyvolané přípravou IPv6.

[email protected]

Jakub Votava působí ve společnosti Telefónica O2 v oblasti rozvoje datových sítí na pozici manažera pro Internet přístupové IP služby. Ve společnosti Telefonica O2 a jejích předchůdcích, kde působí do roku 2000, stál u zrodu rezidentních datových služeb na bázi protokolu xDSL. V současné době patří mezi jeho zodpovědnosti také příprava fixních i mobilních IP sítí na přechod na protokol IPv6.

Redis aneb AK-47 post-relačních databází

V posledních letech si — z rozličných důvodů — získávají popularitu tzv. ne-relační, nebo též post-relační databáze, leckdy souhrnně označované nálepkou „NoSQL”. V přednášce se budeme věnovat databázi Redis [http://redis.io], jedné z nejvyužívanějších a v mnohém unikátních NoSQL databází. Přestože vychází z jednoduchého principu “klíč:hodnota”, poskytuje netriviální funkce a obrovskou flexibilitu.
Vysvětlíme si principy, na kterých je Redis založen a především si naživo ukážeme reálné i imaginární příklady jeho využití (počítadla, fronty požadavků, messaging, cache, agregační algoritmy, ...).

Karel Minařík[email protected]

Je webový designér a vývojář na volné noze. Navrhuje a programuje webové
aplikace s důrazem na čistý design a pokročilou interaktivitu. Přednáší o web designu na Institutu Digitálních Médií a o programovacím jazyku Ruby na FF UK.

ElasticSearch

ElasticSearch (www.elasticsearch.org) is a distributed, highly available, RESTful and JSON oriented search engine built on top of Lucene. It is designed to do the heavy lifting for the developers especially when it comes to distributed indexing, searching, automatic sharding and permanent backup of data. In this talk I will go through basic concepts and important APIs. Several demo applications will be shows during this talk as well.

CV: [email protected]

Lukáš Vlček started his career in 2000 as a graphic designer and web developer but was eventually grabbed by Java and server side coding. He spent many years developing applications for world wide organisations, but after all, his growing passion about Java open source brought him to JBoss in 2009 and his second passion for full text search led him to joining JBoss community team in June 2010. His responsibility (calling would be a better word) is to improve full text search for the jboss.org web site and make it really rock!

Příliš mnoho Internetu, aneb “Za síť čistější”.

Pamatujete si původní, čistý Internet, kdy servery odpovídaly pouze na to, na co jste se jich ptali a klientské programy dělaly pouze to co jste od nich očekávali? Ty časy jsou dávno pryč. Dnešní servery mluví a mluví i když se jich na nic neptáte a klientské programy si dělají co chtějí mnohdy bez vědomí majitele.
Můžeme nějakým jednoduchým způsobem zjistit jak komunikace klienta se serverem vypadá? Můžeme komunikaci, která probíhá nezávisle na naší vůli nějak omezit?
Příspěvek se zabývá jednoduchou, uživatelsky přívětivou analýzou toho, co se na pozadí klientského rozhraní opravdu děje a popisuje některé metody, které mohou tuto nevázanou komunikaci alespoň částečně umravnit.

[email protected]
Petr Břehovský
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Vystudoval obor Operační systémy a sítě na katedře výpočetní techniky Petro-hradského institutu jemné mechaniky a optiky. Pracoval jako správce operačních systémů UN*X a TCP/IP sítí. Zabývá se lektorskou činností v oblasti protokolů TCP/IP, os UN*X a bezpečnosti výpočetních systémů. Širší veřejnosti je znám spoluprací na překladech knih Hacking bez tajemství a Počítačový útok, detekce, obrana a okamžitá náprava. V současné době pracuje v oddělení bezpečnosti in-formačních technologií firmy Telefónica O2 Czech Republic.

Drupal CMS

Drupal patří spolu se systémy Wordpress a Joomla! mezi tzv. velkou trojku opensource systémů pro správu obsahu (CMS) napsaných v PHP. Drupal pohání cca 1,7 % webu, což ho sice v žebříčku počtu nasazení těchto systémů řadí až na třetí místo, ale jako jedinému z této trojice otevřených systémů se mu daří úspěšně pronikat i do té nejvyšší "enterprise" sféry - nasazují ho nadnárodní korporace i velké neziskové a vládní organizace. Ve svém příspěvku stručně popíši historii tohoto systému a zajímavé koncepty, kterými se odlišuje od ostatních systémů a které také většinou zásadním způsobem ovlivnily jeho další směřování vývoje. Kromě modulární architektury, systému uzlů (nodes), systému háků (hooks) a základních knihoven jádra Drupalu popíši i několik zásadních doplňkových modulů jako jsou Content Construction Kit (CCK), Views nebo Features. Představím novinky z aktuální verze Drupalu, zejména koncept tzv. entit, a pokusím se nastínit i další pravděpodobný vývoj tohoto systému.

Vojtěch Kusý, [email protected]
Absolvent Fakulty stavební ČVUT, oboru Informační systémy ve stavebnictví, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu. K systému Drupal se dostal v roce 2005 a od té doby se mu intenzivně věnuje, výrazně se angažuje v české uživatelské komunitě. Od února 2011 působí jako hlavní vývojář ve firmě Atomic Ant Ltd.

Java CMS

Redakčních systémů napsaných v PHP, Ruby a dalších skriptovacích jazycích jsou stovky. V oblasti Javy je výběr výrazně chudší a slušných open source řešení je pouze několik. Příspěvek se pokusí identifikovat, proč tomu tak je a seznámí s těmi nejzajímavějšími.. Článek se kromě toho bude zaobírat standardy, které se týkaji práce s úložišti obsahu, které redakční systémy používají. Jedním z nich je několik let starý Java Content Repository (JSR), který vznikl v rámci Java Comunnity Process (JCP), a který jak již název napovídá je primárně určen pro systémy napsané v Javě. Novinkou v této oblasti je standard Content Management Interoperability Services (CMIS), který se snaží poskytnout jednotné rozhraní nad úložišti obsahu i mezi další platformy (PHP, .NET, …).

Josef Krupicka[email protected]
Absolvent Fakulty aplikovaných věd v Plzni, obor Softwarové inženýrství. Posledních pět let pracuje v Centru informatizace a výpočetní techniky ZČU, kde se zaobírá především vývojem webových aplikací.

Výzva k podávání příspěvků (Call for papers)

Konference EUROPEN 2011
2-5. října 2011, Areál kláštera Želivy u Humpolce

Podzimní setkání uživatelů otevřených systémů EUROPEN 2011 proběhne se zaměřením na praktickou bezpečnost počítačových systémů a aplikovanou kryptografii. Cílem setkání je umožnit výměnu nových myšlenek a nápadů, prezentaci výsledků aktuálních projektů a zkušenosti s použitím nových postupů relevantních z hlediska bezpečnosti.

Přijímány jsou příspěvky zaměřené především na oblast bezpečnosti mobilních zařízení, využití kryptografických čipových karet, síťové bezpečnosti a aplikované kryptografie. Lze ale zasílat i relevantní příspěvky mimo tyto oblasti. Výhodou je důraz na využití otevřených systémů a praktické zkušenosti s implementací.

Své návrhy (rozšířený abstrakt, 1-2 strany) zasílejte připravené pro anonymní hodnocení (bez jmen autorů a zjevných odkazů) na adresu svenda zavinac fi.muni.cz do 13.června 2011 s označením EUROPEN2011 včetně kontaktních údajů autorů. Doporučený rozsah finálního příspěvku je 2-10 stránek, není však striktně omezen. Příspěvky budou později sázeny v TeXu, jeho využití ale není pro návrhy příspěvků požadováno.

Přijímány budou příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce. Návrhy příspěvků budou posouzeny programovým výborem a autoři budou o přijetí/odmítnutí informováni do 27. června 2011. U přijatých příspěvků bude vyžadována krátká anotace (jeden odstavec) a CV autorů pro propagační brožuru.

Důležité termíny:

- Podání návrhu příspěvku (rozšířený abstrakt): 13. června 2011
- Oznámení o přijetí/odmítnutí: 22. června 2011
- Odevzdání krátké anotace a CV pro propagační materiály: 18. července 2011
- Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 5. září 2011
- Konání konference: 2-5. října 2011

Programový výbor:

Vašek Matyáš (předseda, Masarykova univerzita)
Marek Kumpošt (Masarykova univerzita, Trusted Network Solutions a.s.)
Marián Novotný (ESET spol. s. r.o.)
Zdeněk Říha (Masarykova univerzita)
Josef Pojsl (Trusted Network Solutions a.s.)
Roman Štěpánek (SODATSW spol. s r.o.)
Petr Švenda (Masarykova univerzita)

http://www.europen.cz/