Projekt #skola

Verze pro tiskPDF verze

Projekt #skola vznikl v polovině roku 2004 za účelem nekomerčního rozšiřování vědomostí z oboru net-security. Současný směr, kterým se #skola bude ubírat je založen na svodobné invenci lidí, kteří budou obětovat svůj volný čas pro projekt. Tito lidé budou #skola, bez nich by to byly myšlenky pouze někde na papíře. Proto dopřejme lidem, kteří se projektu učastní, patřičný respekt.

skola.security-portal.cz

Pravidla & specifikace projektu:

 • Historie:

  Projekt #skola vznikl v polovině roku 2004 za účelem nekomerčního rozšiřování vědomostí z oboru net-security. Celkem úspěšně byl v provozu po dobu cca 4 měsíců. Fungoval na principu zadávání úkolů a řešení z nich vyplivajicich problémů, což nebylo příliš efektivní.

 • Současnost:

  Od poslední verze jsme se snažili opravit nedostatky. Současný směr, kterým se #skola bude ubírat je založen na svodobné invenci lidí, kteří budou obětovat svůj volný čas pro projekt. Tito lidé budou #skola, bez nich by to byly myšlenky pouze někde na papíře. Proto dopřejme lidem, kteří se projektu učastní, patřičný respekt.

 • Zakazujeme v projektu:

  V žádném případě nebudeme v projektu tolerovat zrod ani existenci blackhat jedinců, crackerů, script kiddies, clickerů a podobných ubohostí.Radikální řešení:

  V případě, že bude někdo takový zdetekován, bude dle závažnosti provinění souzen.(Hodně široký pojem, který bude upřesněn až bude třeba ho použít). Dlouhodobé řešení:Výuka by měla být směrována tak, aby učila i způsobu myšlení a náhledu na stupiditu výše zmíněných ubohostí. Dále chceme klást důraz na schopnost obhájit své aktivity, což by mělo mít taktéž eliminační důsledek.

 • Cíle:

  • Bezplatné vzdělávání.
  • Rozvoj kreativity.

 • Konstrukce výuky:
  Konstrukce vyplývá z pozic, které lze v projektu zastupovat:
  • Kantor
  • Nutná hluboká znalost oboru, jež bude chtít vyučovat. Kantor si vybere časy, kdy bude ochoten přednášet. Dle anket studentů se rozhodne o přesných termínech hodin. Každý kantor má právo si zvolit způsob, jakým bude vyučovat(Musí být ovšem obhájitelný a v mezích kladné efektivity).

  • Student
  • Nepotřebuje prakticky nic, kromě času a chuti učit se. Vybere si obory, které bude chtít studovat, zjistí si rozvrh a v dané časy se na hodiny dostaví. Výuka bude probíhat prostřednictvím IRC diskuzí na serveru irc.security-portal.cz kanál #skola. Pokud student bude chtít, může složit zkoušky z probíraných témat za určité období, lišící se v závisloti na obtížnosti a rozsáh losti probírané problematiky.Po absolvování zkoušek se může student pokusit dosáhnout vyšší úrovně znalostí vypracovaním rozsáhlé studie dané problematiky, která bude mít následující konstrukci:

   • ~Obsah
   • ~Úvod do problematiky
   • ~Klady a zápory podložené svými vlastními názory
   • ~Rozšíření dané problematiky, o nějakou vlastní metodu či technologii (teoreticky i prakticky)
   • ~Obhajení svých znalostí a dovedností před zvolenými oponenty
   • ~Použité zdroje informací
   • Studenti, kteří úspěšně absoluovuji tuto studii/zkoušku, budou moci danou problematiku přednášet ostatním studentům => mohou se stát kantory.
  • Právník

  • Pokud se najde právník nebo student práv, bude vítán. Šlo by o kontrolu legality jednotlivých částí projektu a jejich ošetření z právního hlediska.

  • Grafik

   Práce na grafice webu (reklamy, loga, prvky do programů apod.) spolupráce s ostatními skupinami.

  • Propagátor

   Propagace projektu, reklamní e-kampaně.

  • Webdesigner

   Webdesign webu projektu. Spolupráce s programátory a grafiky.

  • Programátor

   Programování aplikací, scriptů pro potřeby projektu.

  • Překladatel

   Překlady textů, studijních materiálů.

  • Redaktor

   Psaní článků, novinek, reportů apod.

  • Korektor

   Kontrola a oprava chyb v materiálech.

Obory:

Zatím nejsou otevřeny žádné obory, čeká se na naplnění pozic potřebných pro start projektu.

Specifikace:

Budou se otevírat obory, o které bude zájem (samozřejmě je nutné, aby byl k dispozici daný učitel). Uživatelé si sami vyberou obory, které budou chtít studovat. Pokud obor ještě nebude v provozu, mohou si zažádat o jeho otevření. Obor se otevře po naplnění minimálního počtu studujících.

Úroveň složitosti výuky daného oboru bude dána zkušeností studentů. Pokud budou zkušenosti studentů příliš rozdílné (tzn. obor nebude možno vést sjednoceně), dojde k rozdělení výuky na potřebný počet skupin odvíjející se od zkušeností studentů.

Stránky projektu jsou skola.security-portal.cz, zde se můžete zaregistrovat a dozvědět se více o projektu.
Navštivte oficiální IRC projektu -- irc.security-portal.cz (kanál #skola).