SWF Cracking

Verze pro tiskPDF verze

Aplikace vytvořené ve Flashi jsou dnes již běžnou věcí a najde se jen málo lidí kteří se nikdy nesetkali s touto technologií.

Úvod do SWF Crackingu

Aplikace vytvořené ve Flashi jsou dnes již běžnou věcí a najde se jen málo lidí kteří se nikdy nesetkali
s touto technologií... Čím více se Flash popularizuje a zdokonaluje - tím víc je také lidí kteří se snaží
Flash aplikace (a zejména Flash hry o ceny) crackovat...

Deprotecting aneb co dokáže Flash

I při pouhém exportování obsahu do formátu swf se dá ve Flash MX a MX 2004 v nabídce File>Publish Settings
nastavit základní protekce heslem výsledných swf souborů proti importu do Flashe. Při tomto způsobu ochrany
se vám při pokusu o importování obsahu movie do Flashe zobrazí dotaz na heslo. Stačí otevřít swf soubor v Hex
Editoru a odstranit řetězec s heslem. Tato protekce je velmi neúčinná a do verze MX byla dokonce naprosto
zbytečná protože se dá jednoduše sundat (deprotektovat) s pomocí jednoduchých programů které se dají najít
všude na webu...

Software

DeFlash - www.hackemate.com.ar/mirrors/tnt/goodies-soft.html
FlashIt! - www.ucf2000.com
Unlock SWF - www.buraks.com
Swifty Unprotector - www.buraks.com

Dekompiling aneb co se dá dostat z SWF

Pouhým deprotektováním a následným Importováním souboru do Flash se ze souboru swf skoro nic nedostane...
Importovaním swf do Flashe získate pouze grafiku a zvuky a i ty v tak zmatené podobě že vám bude ještě dlouho
trvat než mezi nimi najdete opravdu to co potřebujete... Mimo to je taky Importování velmi náročné na RAM paměť
a tak by majitélé 256Kb RAM mohli u větších souborů (víc než 200Kb) na Importování zapomenout... Další možno-
stí je Dekompiling o kterém budou následujících pár řádků. Pomocí speciálních programů (takzvaných dekompilerů)
se z z běžného swf souboru dají získat nejen obrázky a zvuky ale i ActionScript a všechny názvy symbolů v movie.
Stačí si stáhnout nejjednodušší SWF Dekompiler a i úplná lama dokáže získat z běžného swf souboru hromadu
všeho druhu. Získané informace se pak dají využít ke změně kupříkladu Top listiny nebo odstranění ochrany heslem
a násldné zpětné kompilace kódu.

Software

Sothink SWF Decompiler MX 2005 - www.sothink.com
ActionScript Viewer - www.buraks.com
Liatro SWF Decoder - www.liatro.com
Flasm - flasm.sourceforge.net

SWF2FLA aneb jak získat vše

Do třetice všeho dobrého je tu poslední z těch rozšířenějších možností swf crackingu, zatím nepříliš rozšířená ale
do budoucna velmi slibná metoda - SWF2FLA... Jedná se o programy (Zatím jsou jen dva) které dokáží převést
swf soubor zpět do zdroje - .fla souboru... Při provádění této operace jednoduše nahradí chybějící části souboru -
(Flash ve snaze o minimální velikost souboru maximum "přebytečných" informací maže) podle vlastního algoritmu...
Vyprodukuje vám následně hotový .fla soubor a vy jej můžete směle upravovat... Tato metoda je však stále ještě
velmi nedokonalá a na kvalitu a funkčnost výsledného souboru se bohužel stále ještě nemůžem spolehnou...

Software

Sothink SWF Decompiler MX 2005 - www.sothink.com
Imperator FLA - www.ave-imperator.com

URL Changing

Poslední možnost kterou si zde popíšem je URL Changing. Představte si že jste si stáhli nějaký flash movie a nešel
vám spustit - pravděpodobně jde o protekci proti spuštění na jiné než autorově doméně... Dělá se proto aby se swf
soubor nedal stáhnout (a tím zmenšit návštěvnost stránky) ani zkopírovat na jinou stránku (a tím "ukradnout" část
návštěvníků autora). Řešení tohoto problému (bez pužití Dekompilerů) jsou dvě - Změnit OBJECT tagy v html souboru
nebo použití programů jako je URL Changer které vám změní odkazy v swf souboru. URL Changery jsou něco jako
Lite Decompilery a tak jsou většinou zdarma.

Software

URL Action Editor - www.buraks.com

Philip "pips" Seyfi, [email protected]
FavoritSoft, http://www.fs-studio.com/