V Praze proběhl jubilejní 10. ročník konference IDC IT Security Roadshow

Verze pro tiskPDF verze

Praha, 15. března 2012 – Více než 200 odborníků na IT bezpečnost se 13. března 20012 setkalo v pražském Slovanském domě na konferenci IDC IT Security Roadshow, která již tradičně přináší nejnovější informace a trendy ze světa informační bezpečnosti. Akce je součástí úspěšné mezinárodní série IDC IT Security Roadshow, která letos navštíví celkem 36 zemí regionu střední a východní Evropy a Blízkého východu. Vedle prezentací předních zahraničních a tuzemských odborníků se diskutovaly otázky bezpečnosti v souvislosti se současným vývojem technologií a jejich vlivem na přístup k bezpečnostním strategiím ve firmách.

Směřujeme ke 3. Platformě

„Jsme svědky posunu k nové technologické platformě, již nazýváme Třetí Platformou, která výrazným způsobem ovlivní prostředí informační bezpečnosti,“ uvedl ve své prezentaci Steven Frantzen. „Nové aplikace a služby budou tvořeny s ohledem na trendy jakými jsou cloud, mobilní zařízení a aplikace nebo sociálních technologie. Očekávaný nárůst aplikací, jejichž integrace mezi ty stávající bude nezbytná, se pak výrazně promítne na složitosti systémů a stejně tak ovlivní objem dat. Ty vycházejí z různých zdrojů a jsou povětšinou nestrukturovaná, což ve výsledku bude znamenat větší nároky na správu informací a jejich zabezpečení. Tato zásadní transformace bude vyžadovat patřičnou přípravu ze strany pracovníků zodpovědných za bezpečnost.“

„Hovořilo se zde i o dalším zajímavém hledisku, a to, že lidský faktor, nastavení procesů a bezpečnostní politiky jsou pro efektivní zajištění bezpečnosti IT stejně důležité jako výběr technologie,“ podotýká Thomas Vavra, ředitel výzkumu IDC v regionu CEMA. „Technologie budou důležité vždy, ale vzhledem ke změnám, kterými IT prostředí prochází, nemohou samy o sobě dostačovat.“

Otázkou lidského faktoru a jeho zdokonalováním se ve svém příspěvku zabýval Dan Lohrmann, hlavní manažer pro technologie státu Michigan a držitel mnoha ocenění v oblasti technologií a bezpečnosti. Na konferenci si vyměnil řadu zajímavých informací se svými oborovými kolegy a srovnal podmínky V Evropě a USA. Diskuze ukázala, že na obou kontinentech představují lidé
a jejich chování značná rizika, která nemůže pokrýt ani ta nejlepší technologie.

Konference poskytla řadu užitečných doporučení stejně jako prostor pro diskuzi a otázky výkonných pracovníků v oblasti IT.

Další informace o konferenci a příspěvcích vám poskytne Pavla Kozáková, tel. +420 221 423 221, [email protected]. Podrobnější informace naleznete také na internetové stránce akce: http://events.idc-cema.com/itsecurity12cz

Fotky