Identifikujte rizika úniku dat a získejte nad nimi kontrolu

Verze pro tiskPDF verze

Informační prostředí se trvale mění. V posledních několika letech dochází ke zřetelnému posunu v orientaci a investicích od zabezpečení sítí přes zabezpečení jednotlivých systémů v síti po zabezpečení samotných dat.

Tento posun je vyvoláván několika faktory ovlivňujícími způsoby, jakými podniky chrání svá citlivá data a snižují rizika:

¤ Neustále stoupá riziko krádeže dat ze strany interních uživatelů.
¤ Organizace ukládají větší objemy citlivých dat všech typů.
¤ Roste potřeba sdílet data jak interně tak i s externími partnery.
¤ Objevují se nové trhy a poptávka po zcizených datech.
¤ Trvale se rozšiřují legislativní požadavky a zároveň se zvyšuje jejich složitost.

Jestliže se tyto faktory zkombinují, tradiční technologie zabezpečení zaměřující se na hackery a ochranu přístupu z vnější sítě nedokáží rozumně potlačit interní rizika. Roste proto potřeba reagovat na rizika plynoucí z interních uživatelů s nepřátelskými úmysly, stejně jako z neúmyslného ohrožení dat porušením interních podnikových či bezpečnostních politik. Z dlouhodobého pohledu pak rizika ztráty citlivých dat vedou k vyšším finančním nákladům z hlediska potenciální nezbytné nápravy, výdajů na zajištění souladu s legislativními požadavky, nespokojenosti zákazníků a ztráty dobré pověsti.

Rizika související s potenciální ztrátou dat se dělí na oblast podléhající legislativním normám a ostatní. K potlačení těchto typů rizik musí organizace implementovat řešení nové generace typu DLP (data loss prevention), která se zaměřují na zabezpečení samotných dat bez ohledu na to, zda jsou uložena v datacentru, přenášena přes síť či zpracovávána uživatelem v koncovém zařízení.

Otázkám, jak identifikovat obchodní rizika související se ztrátou citlivých dat a dynamicky tato rizika snižovat prostřednictvím vynucení nápravných opatření, bezpečnostních politik a průběžné kontroly, se bude věnovat mimo jiné přednáška Davida Matějů, technického experta ze společnosti RSA Security na konferenci IT Security Workshop, která proběhne 24. března 2009 v pražském hotelu Olympik Artemis. V rámci konferenčního programu se návštěvníci dále například dozví, jaké metody šíření využívají současné počítačové hrozby a jak se proti nim bránit, k čemu všemu může sloužit firewall či jak mohou pomoci SaaS řešení v antivirové či antispamové ochraně poštovních služeb.

Na závěr konference proběhne losování návštěvnické ankety o Apple iPhone od společnosti GFI ČR. Podrobné informace včetně kompletního programu a registračního formuláře naleznete na www.itsw.cz.

Za pořadatele:
Pavla Kratochvílová
Exponet s.r.o.
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 226 066 933
http://www.expo-net.cz

O společnosti Exponet s.r.o.
Společnost Exponet s.r.o. je pořadatel odborně zaměřených konferencí, veletrhů a výstav. Portfolio služeb zahrnuje i pořádání firemních prezentací, seminářů, tiskových konferencí a společenských akcí a realizaci výstavních expozic a stánků na tuzemských i zahraničních veletrzích. Mezi největší pořádané akce patří konference a výstavy IT Security Workshop, LinuxExpo, Mobile & Wireless Solutions, Data Storage Workshop či IP Telephony Workshop.