Jak jsem volal zdarma

Verze pro tiskPDF verze

Zde si přečtěte jak se dá volat zdarma, aneb phreaking je možný i v dnešní době.

Část 1. Jak jsem poprvé telefonoval zdarma

K uskutečnění bezplatného hovoru, resp. hovoru který se účtoval majiteli jedné vybrané telefonní stanice aniž by otom on věděl, jsem
použil kombinaci dvou služeb ČT (Českého Telecomu). Tou první je služba hovor na účet třetí stanice provozované na tel. čísle pro
operátorské asistenční služby 133002, které se volá ze sítě ČT bezplatně. Po zavolání na toto číslo řeknete operátorce, že chcete spojit hovor na účet třetí stanice a nadiktujete ji dvě telefonní čísla. První číslo slouží pro účtování hovoru a musí se tedy jednat o stanici ČT. Druhé číslo je číslo, které chcete volat. Operátorka zavolá na první číslo a zeptá se jestli souhlasí s uskutečněním hovoru na účet jejich stanice a pokud souhlas dostane tak vám spojí druhé číslo.

Druhou službu, kterou jsem použil byla hlasová schránka Memobox. Jedná se o hlasovou schránku pro pevné linky podobnou těm co známe u mobilních telefonů. U schránky je možné nahrát si osobní pozdrav, který je pak přehrán volajícímu pokud se dovolá na tel. číslo v době, kdy je obsazené nebo pokud hovor není příjat do 30 sekund (tato doba je nastavitelná). Při výběru a provádění nastavení schránky Memobox se volá na bezplatné číslo 800121314, kde se před vstupem do schránky zadává přístupové heslo. Toto heslo se nemusí zadavát pokud je zapnuta funkce potlačení vstupního hesla. Při vstupu do schránky z jiné než té stanice, na které je zřízena se volá na 960 + číslo hl. schránky. Číslo hl. schránky je shodné s číslem na kterém je hl. schránka membox zřízena. Takové volání je pak ze sítě ČT účtováno jako místní hovor. Po zavolání na toto číslo uslyšíte osobní pozdrav, který přerušíte stiskem #. Pak je vyžadováno heslo pro přístup do schránky.

Až do září 2001 platilo že toto heslo bylo po zřízení služby přednastaveno na poslední čtyřčíslí čísla hl. schránky a přesto, že ČT upozorňoval na změnu tohoto hesla, málo kdo tak učinil. Hl. schránka memobox je zřízena na požádaní a k dispozici v několika provedeních. U Memoboxu Komfort a Komfort plus je zřízení a používání služby bezplatné. Z rádia jsem znal jedno tel. čislo, které sloužilo pro zanechávní vzkazů od posluchačů. Za tímto účelem byla na čísle hl. schránka Memobox. Šel jsem do tel. budky a vyzkoušel zda se do schránky dostanu na přednastavené heslo. To se mi podařílo a tak jsem změnil osobní pozdrav na hlášení, které když uslyší operátorka, která na číslo bude volat, tak si bude myslet, že s někím hovoří a ten dotyčný jí dává souhlas s uskutečněním volání na jeho účet. Bylo to něco ve znění "Dobrý den u telefonu..." pak chvíli ticho a "Ano, souhlasím". Zavolal jsem na číslo 133002 a požádal o spojení čísla 0609112777 na účet telefonní stanice toho rádia. Operátorka mě požádala o chvilku strpení a za jednu minutu jsem slyšel ve sluchátku - "Tento hovoru je účtován částkou 38 Kč za minutu, služba není určena pro osoby mladší 18 let...". Na erotické lince jsem vyslechnul jednu povídku a pak zavěsil.

Tento způsob bezplatného volání jsem pak ještě několikrát použil např. k hodinovému hovoru na mobilní telefon mého kamaráda a po nějakém čase, kdy jsem nalezl další a lepší způsoby volání, které se dali využít i z mobilního telefonu jsem ho přestal využívat.

Část 2. Jak jsem podruhé volal zdarma

- systém hlasové pošty octel

Systém hlasové pošty Octel

V závěru mého minulého článku s názvem "Jak jsem poprvé telefonoval zdarma" jsem se zmínil, že postupem času se mi podařilo najít lepší způsoby bezplatného telefonovaní a teď vám další z nich přiblížim. Voláním na různé zelené linky 800 jsem náhodou našel linku jedné společnosti sloužící pro její klienty. Operátorka zvedala hovory v době od 7:00 - 19:00. Mimo tuto dobu byla na čísle hlasová schránka. Nejednalo se o Memobox, ale ze zkušeností s Memoboxem jsem věděl, že je možné do hlasových schránek vstupovat, i když se volá z jíného čísla než toho, na kterém je schránka zřízena. Pouhým náhodným zadáváním se mi do schránky podařílo dostat. Zkoumáním schránky jsem mimo jiné zjistil, že pokud se v ní nachází nějaký zanechaný vzkaz, je možné stiskem 88 zavolat na číslo, ze kterého byl zanechán. Po tomto zjištění jsem toho začal využívat k bezplatnému volání mojim znamým. Buď jsem si půjčil jejich mobilní telefon, ze kterého jsem zavoláním na linku 800 mimo pracovní dobu zprávu zanechal a těm, kterým jsem důvěřoval, jsem postup zanechání zprávy do schránky řekl. Pak už jenom stačilo počkat do 19:00 a mohl jsem volat jak se mi chtělo dlouho. O víkendech a svátcích bylo dokonce možné přes linku volat celý den.

Záznam hovoru se zanecháváním zpravy si můžete poslechnout ZDE

Vstup do schránky a zavolání na zanechanou zprávu si můžete poslechnout ZDE

Pozn. Po stisku 88 schránka nadiktuje telefonní číslo, na které volá a spojí ho. V ukázce je voláno na číslo 0721xxxxxx. Systém před volané číslo umisťuje 0 proto, že volá ne vnější telefonní číslo a né lokální pobočku. Volané číslo bylo zrovna vypnuté a proto schránka hovor nespojila.

Vstoupit do schránky

Volání na zanechanou zprávu, které jsem vám popisoval jsem prováděl ze schránky hlasové pošty Octel. Tento typ hlasové pošty lze najít na více zelených linkách. Pokud linku s tímto typem hlasové pošty naleznete, můžete čerpat z následujících zkušeností s pronikáním do tohoto systému a jeho následném využívání.

Hlasová pošta (VM - Voice Mail) je systém, používaný obvykle jako nadstavba pobočkové telefonní ústředny, umožňující digitální záznam hlasových zpráv pro jednotlivé uživatele. Obdobně jako řada telefonních záznamníků. Obvykle umožňuje dálkové vyzvedávání a mazaní
zpráv po zadaní hesla a podobně. Pobočkové telefonní ústředny se používají pro realizaci lokálních hovorů uvnitř firmy nebo organizace a pro distribuci vnějších hovoru z veřejné telefonní sítě jednotlivým účastníkům pobočkám. Provolba umožňuje přímé volání na konkrétní pobočku telefonní ústředny, pokud zná volající její číslo. Podle velikosti ústředny je dán počet číslic, ze kterých se skládá číslo pobočky
(např. třímístné číslo pobočky 235 , čtyřmístné číslo pobočky 6764 atd.). Číslo pobočky je pak uvedeno na konci telefonního čísla, která má tedy např. u ústředny s třímístným číslem pobočky tvar (+420)XXXXXXYYY, kde YYY je číslo volané pobočky. Pro telefonní číslo s provolbou a číslem pobočky může být zřízena zelená linka 800 a pak zavoláním na zelenou linku voláte na pobočku bezplatně. Pokud zavoláte na pobočku a hovor nemůže být přijat z důvodu obsazení pobočky nebo protože je volaný nepřítomen, budete přepojeni na hlasovou schránku volané pobočky a uslyšíte osobní pozdrav uživatele schránky nebo standardní pozdrav systému. Po stisku * bude pozdrav přerušen a vy budete vyzváni k zadání čísla schránky, do které chcete zanechat vzkaz a nebo ke stisku # pro vstup do schránky. Číslo schránky je stejné jako číslo pobočky a jedná se tedy o např. třímístné nebo čtyřmístné číslo. Nejprve je nutné vyhledat nějakou schránku, do které se můžete dostat. Existenci schránky ověříte tak, že zadáte její číslo pro zanechání zpravy. Po zadání čísla schránky můžou následovat tři různá hlášení:

Hláška 1. zopakování zadaného čísla + "není platný" nebo "promiňte, takové číslo zde není" znamená, že číslo schránky neexistuje a tudíž se do ní nedostanete.

Hláška 2. "po zaznění tónu zanechte váš vzkaz do" + číslo schránky znamená, že schránka existuje, ale uživatel pobočky, pro kterého byla zřízena se do ní ještě ani jednou nepřihlásil a pravděpodobně jí tedy nepoužívá. V tomto případě se do schránky zpravidla dostanete s použitím přednastaveného hesla, které je shodné s číslem schránky nebo zkuste heslo ve tvaru číslo schránky + 0 např. číslo schránky bude 222 a heslo 2220.

Hláška 3. "po zaznění tónu zanechte váš vzkaz do" + nějaké nahrané jméno uživatelem znamená, že schránka existuje a uživatel provedl nejméně jedno příhlášení a přednastavené heslo změnil.

Ukázku zadávání čísel schránek si můžete poslechnout ZDE

V ukázce je jako první zadána schránka s číslem 5055, která však neexistuje. Následně je zadána schránka s číslem 8910, u které systém místo jména sděluje její číslo a to znamená, že do schránky nebyl proveden ani jeden vstup a přednastavené standardní heslo nebylo změněno. Nakonec je zadána schránka s číslem 2222, u které systém přehrává nahrané jméno. Žádné jméno ovšem není slyšet, protože je místo něho nahráno pouze krátké zašumění.

Pozn. První čísla schránek, které vyzkoušejte jsou 222,555 nebo 2222,5555. Každý systém hlasové pošty, se kterým jsem se setkal měl tyto schránky zřízené.

První vstup do schránky

Jak už jsem uvedl, pomocí přednastaveného standardního hesla se dostanete jenom do těch schránek, které nemají nahrané jméno. Důvod je ten, že systém při prvním vstupu do schránky vyzve uživatele ke změně hesla a nahrání jména.

Ukázka prvního vstupu do schránky je ZDE

Vyhledávání čísel schránek

Najít nepoužívanou schránku namátkovým zkoušením se nemusí vždy podařit, protože pokud jsou čísla poboček čtyrmístná a v systému není schránek zřízeno více jak např. 30, tak šance že se trefíte je malá. Metodou, kterou vám popíšu se dají bez velké námahy vyhledat čísla včech schránek v systému. Po zavolání na pobočku a přepojení na schránku stiskněte * a pak zadejte číslo schránky 411 nebo 4411 podle toho, jestli jste v systému s třímístnými nebo čtyřmístými pobočkami. Schránka s tímto číslem neslouží pro zanechávání zpráv, ale pro přepojování na pobočku pomocí jména uživatele. Výhoda je ta, že jméno uživatele se nemusí narozdíl od čísla schránky zadávat celé, stačí první dvě písmena a dozvíme se, jestli je s těmito počátečními písmeny v systému jedno nebo více jmen uživatelů. Pokud uslyšíte hlášku "vámi zadaný klíč nebyl rozpoznán jako jméno" tak to znamená, že v systému není ani jedno jméno uživatele schránky, jehož počáteční písmena odpovídají těm vámi zadaným. Pokud uslyšíte hlášku "pokračujte v zadání" znamená to, že v systému je více jak tři odpovídající jmena a zadání je potřeba dalším písmenem upřesnit. Až bude počet odpovídajících jmen menší jak čtyři, budou vám přehrány jména uživatelů a pokud některý z nich neprovedl vstup do schránky, uslyšíte číslo místo jména a máte volnou schránku pro vaše používání. Jména se zadávají pomocí klávesnice stejně jako při psaní SMSek s rozdílem, že např. jednomu stisku klávesy 2 odpovídají jména s počatečním písmenem ABC, sktisku 3 jména začínající DEF. Stisku 23 jmena s prvním písmenem ABC a druhým DEF. Poslední je 9, která odpovída písmenům WXYZ.

Ukázku vyhledávání schránek pomocí jmen si můžete poslechnout ZDE

Pozn. Z nahrávky jsou jména uživatelů schránek smazány.

Odesílání zprávy ze schránky do schránky

Nahrát a odeslat zprávu je možné nejenom zavoláním na pobočku, ale teké stiskem 2 v hlavním menu schránky. Před odesláním zprávy je možné nastavit možnosti doručení. Jednou z možností doručení je nastavit datum a čas kdy bude zpráva doručena.

Ukázka ZDE

Oznamování o příjetí nové zprávy

Jednou z dalších funkcí schránky je možnost nastavit si oznamování o doruční nové zpravy do schránky podle vytvořeného plánu.

Ukázka vytvoření plánu a zapnutí funkce oznamování je ZDE

Oznamování o nové zprávě a možnost nastavit datum a čas doručení zprávy odeslané ze schránky do schránky se dá využít k získání možnosti bezplatného volání i v dodě, kdy hovory na pobočce přijímá operátorka a nemůžeme se tedy dostat do schránky. Stačí si oznamování nastavit pro svůj telefon a odeslat načasovanou zprávu ze svojí schránky do svojí schránky. Tak lze docílit toho, že vám systém například zavolá v 15:00 a vy si budete moci ze schránky zavolat.

Ukázka volání systému ZDE

Pozn. zavolat nějakému zaměstnanci na jeho pobočku a přehrát mu hlášky, které systém používá při oznamování o zprávě představuje dobrou možnost jak získat jeho heslo do schránky. Hovor stačí nahrávat a heslo, které zadal pomocí DTMF v domění, že vstupuje do svojí schránky snadno dekódujeme.

Závěr

Octel není jediný typ hlasové pošty, který se vyskytuje na zelených linkách 800 a přes který se dají uskutečňovat bezplatné hovory. Můžeme také najít systémy Audix, Meridian, Fon Mail atd. Podle vašeho zájmu, který budu monitorovat v komentářích bych mohl napsat i o dalším možnostech bezplatného volání. Zbývá už jenom varování, že zneužívání techto systému k bezplnému volaní je trestné a může být stíháno. Hlavně se vyvarujte zveřejňování nějaké konkrétní zelené linky 800 s uvedením, že se přes ní dá volat. Linku by začalo využivat tolik lidí, že by škody způsobené majiteli linky byly astronomické.